SOLENERGI
Elektroxperten leverer og monterer komplette solcelleanlegg

Med en solinnstråling på ca. 1 000 kWh/mår, ligger forholdene godt til rette for solcelleanlegg på Sørlandet. Faktisk er det like mye solinnstråling her som i deler av Tyskland, og der er solenergi allerede blitt veldig populært. Solenergi har en marginalkost på 0, det vil si at når man først har installert anlegget, koster det ingenting å produsere energi.

Enova tilbyr støtte til privatpersoner som installerer solcelleanlegg. 10 000 kr for selve anlegget og 1 250 kr per kW installert effekt, opptil 15 kW. Når anlegget er ferdig installert og betalt, mottas støtten enkelt ved å registrere alle relevante kvitteringer og dokumentasjoner hos Enova.

Hos Elektroxperten kan du kjøpe komplett solcelleanlegg, både med og uten montering. Kjøper du et solcelleanlegg med montering, kommer vi hjem til deg med anlegget, monterer solcellepanelene på taket ditt og tilkobler vekselretteren. Hvis du vil montere selv, leveres anlegget med gode manualer på hvordan monteringen utføres. Anlegget må da hentes i våre lokaler på Lund. Når du har montert anlegget, kommer en av våre elektrikere og tilkobler vekselretteren. Vi kan også være behjelpelig med søknaden om tilknytning til nettet.  

Ettersom vi i Norge kun får betalt spotpris, pluss en liten andel av nettleien for strøm vi selger til nettet, er det mest lønnsomt å kun produsere strøm til å dekke eget forbruk. Det er derfor lurt å dimensjonere anlegget etter forbruket i juli. Det er også begrensinger fra Agder Energi hvor stort anlegg man kan installere. For å gjøre det enkelt for deg har vi satt sammen tre standardleveranser som vil være aktuelle for de fleste boliger: 

2,1 kWp 
Montert utenpå takstein (13m2).
8 stk solcellepanel, vekselretter, festesystem for 8 paneler og kabler.
Pris totalt uten montering på tak fra kr 40 000,- // Med støtten fra Enova fra kr 27 375,-.
Pris totalt med montering på tak fra kr 53 400,- // Med støtten fra Enova fra kr 40 775,-.
Ved optimale forhold vil dette anlegget produsere ca. 2 500 kWh i året.

3,2 kWp 
Montert utenpå takstein (20m2).
12 stk solcellepanel, vekselretter, festesystem for 12 paneler og kabler.
Pris totalt uten montering på tak fra kr 52 700,- // Med støtten fra Enova kr 38 700,-. 
Pris totalt med montering på tak fra kr 66 000,- // Med støtten fra Enova kr 52 000,-.
Ved optimale forhold vil dette anlegget produsere ca. 3 700 kWh i året.

4,25 kWp 
Montert utenpå takstein (26,4m2).
16 stk solcellepanel, vekselretter, festesystem for 16 paneler og kabler.
Pris totalt uten montering på tak fra kr 68 000,- // Med støtten fra Enova kr 52 688,-.
Pris totalt med montering på tak fra kr 81 000,- // Med støtten fra Enova kr 65 688,-.
Ved optimale forhold vil dette anlegget produsere ca. 5 000 kWh i året.

Alle prisene er inkludert mva. 
Prisene gjelder for montering på bolig med 1 etasje i Kristiansand, sammenhengende montasje med stående paneler, forutsetter at taket er dekket med dobbelkrum takstein og takvinkel under 30 grader. Ved avvik fra standardleveranse kan det komme tillegg, kontakt oss for endelig pris.
Montasjesystemet er dimensjonert for snølasten på Sørlandet.

Alle komponentene i pakken selges med en garanti på 5-10 år og solcelleanlegget har en forventet levetid på over 30 år. Vekselretteren har en litt lavere forventet levetid, så denne må regnes med å bytte ut minst en gang i løpet av anleggets levetid. 

Vi kan selvfølgelig levere andre anlegg også, bare ta kontakt hvis det skulle være ønskelig.