Industri

Elektroxperten er ofte rådgiveren og den som utfører arbeidet når industri og bedrifter vil effektivisere sin produksjonslinje, eller trenger veiledning i forhold til energibruk. Vi utfører arbeidet i tett samarbeid med bedriftene.

Sverre Andås begynte i firmaet som lærling i 1985. Han har jobbet i bedriften siden den gang, har bred erfaring og har i de siste 10 årene vært rådgiver.

- Ofte er det nok for oss å sende den rette montøren til bedriften. Vi jobber hele tiden for å få kontinuitet i alt vi gjør, med kvaliteten i alle ledd og kompetanse i utførelsen av vårt arbeid, sier Andås.

 

En bedrift kan tape mye på driftstans og feil i produksjonen. Noen bedrifter har ansatte med kompetanse på dette feltet, men hos andre går vi mer aktivt inn med prosjektledelse.

- Vi har bred og god kompetanse innen industrien. Noen ganger er det nok å sende ut den rette mannen. Vi bruker all vår kompetanse når vi gir råd. Ofte får vi en bestilling på hva som skal gjøres, men vi finner veldig ofte løsninger sammen med kunden, sier Andås.

Sikkerheten i vid forstand er avgjørende og for mange det aller viktigste. Dette bruker våre ansatte god tid til sammen med bedrifter og næringskunder. Vår erfaring og kompetanse skaper trygghet i hverdagen.

Kontakt oss

Fornavn
*
Etternavn
*
Telefon
*
E-post
*
Kommentar