Internkontroll elektro
Elektriske installasjoner krever service og internkontroll.

Elektriske installasjoner krever service og internkontroll. Internkontrollen er pliktmessig, hjemlet i forskriften og bør utføres rutinemessig. Elektroxperten leverer stadig nye anlegg til små og store bedrifter. Elektriske anlegg og brannalaramanlegg er gode trygghetsindikatorer hos enhver bedrift.

Elektroxperten samarbeider tett med bedriftsledelsen og byggeieren. Elektroxperten ønsker å skape et godt og forpliktende samarbeid vedr sikkerheten og forvaltningen, og søker ofte etter en driftsleder ved bedriften så dette arbeidet går så sømløst som mulig.

- Alle ønsker at bygget skal være i orden til avtalt pris og med størst mulig grad av sikkerhet. Alle organisasjoner og bedrifter, byggeier og leietager, har et krav om internkontroll, og denne internkontrollen er hjemlet i HMS-forskriften §5, sier Arne Finsland.

 

Ved internkontroll sjekkes bygg ved faste intervaller og rapporter blir skrevet. Her beskrives omfang og intervall. Elektroxperten har en webløsning for skriftlige avtaler og en Webdatabase for internkontroll. Våre kunder har tilgang til dette.

- Vi bistår med termografi, en takst og andre tiltak som ofte er rabattgivende hos de fleste forsikringsselskap. Trygghet er viktig for alle og kanskje aller mest ved ansvaret for store verdier og store bygg, sier Finsland

Alle organisasjoner har plikt om internkontroll. Det handler om å gi kunden den rutinen han trenger. Alle vil drive næringsvirksomhet i et sikkert og trygt bygg.

Kontakt oss

Fornavn
*
Etternavn
*
Telefon
*
E-post
*
Kommentar
Arne Finsland
Prosjektleder
982 82 944