ENØK - spar penger, spar miljøet
Elektroxperten tilbyr effektive og framtidsrettede løsninger innen energiøkonomisering.

Vi kan hjelpe deg eller din bedrift med ENØK-tiltak. Utgifter til energi utgjør 40 - 50 % av driftskostnadene i mange bygg. I praksis betyr ENØK at du sparer penger på lavere og mer effektivt forbruk av strøm. Elektroxperten har kontinuerlig fokus på å finne de beste løsningene med tanke på energi-besparende tiltak.

- Våre montører og prosjektledere bistår med rådgivning, prosjektering og leveranse av små og store systemer innen ENØK-tiltak. De største elkostnadene kommer vanligvis fra oppvarming av rom. For å redusere store energikostnader er derfor planlegging og tidsstyring av energi viktig. Her kan bedrifter spare penger, sier Sverre Andås.

Elektroxperten har erfaring med energisparing fra større systemer for industri  til enklere sparetiltak for mindre bedrifter. Ved hjelp av en egen sjekkliste, kan vi enkelt gå gjennom anlegget for å presentere gode energi- og strømbesparende tiltak. Tidsstyring av oppvarming og lavere varmeutvikling på lys gir stor besparelse på kjøling og ventilasjon. 

- Energieffektive løsninger gir god funksjonalitet, høy komfort og lave kostnader. Disse løsningene tilfredsstiller offentlige krav og fremmer en god miljø-/klimaprofil. I tillegg skaper det sikkerhet og trygghet, avslutter Andås.

Les mer om offentlige støtteordninger på enova.no

 

 

Kontakt oss

Fornavn
*
Etternavn
*
Telefon
*
E-post
*
Kommentar
Øyvind Nordbø
Service Elektriker
468 53 330
Sverre Andås
Prosjektleder og energirådgiver
982 82 922